Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Divide et impera - Rozděl a panuj!

"Modrá, nikoli zelená planeta!" Tento titul knihy, i v čerstvém překladu do ruštiny, a hlavně obsah toho, co se za ním skrývá, je jistě v životě Václava Klause naplněním jeho dalších neúnavných ambicí.

Byl a je skvělý ekonom, number one v proklínané i blahořečené kuponové privatizaci a hlavně latentní, avšak vždy rozšafný bonvián, tedy světák a požitkář, dokonce to i ve sportu a v politice dotáhl dosti daleko, jen věhlas seriozního klimatologa mu pořád unikal.

A najednou se On, člověk, který nesnášel, když nečněl z řady, dostal do jedineční šance opět zazářit. A globálně.

Celý svět totiž podle lačných a mnohdy nesoudných médií jako jeden muž trval na tom, že globální oteplování je metla lidstva.

Představa, že On bude jediným, nebo jedním z moc mála, který bude vášnivě prosazovat diametrálně odlišný názor, ho dokonale uchvátila a podnítila jeho ego.

A začal psát; nejdříve jen články, později i knihy, které v rámci prezentací provázel svými zanícenými přednáškami o tom, že globální oteplování naopak není metla lidstva, nota bene, aby mohla za to, jak zdevastované nejen ovzduší dnes zeměkoule má.

A šířil statečně své "kacířské" myšlenky nejen v Praze, na své alma mater, ale později ho už jako premiéra či prezidenta zvali do světa. Napřed do skromných vzdáleností v rámci diplomatického protokolu, ale nakonec to dotáhl až do Washingtonu, kam napřed poslal dopis, v němž mimo jiné zdůraznil své dlouhodobé odmítání názoru, že za globální oteplování může pouze chování člověka.

„Komunismus vystřídalo nebezpečí ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie pod hesly o ochraně Země – podobně jako staří marxisté – se snaží nahradit svobodný spontánní vývoj lidstva jakýmsi centrálním (nyní globálním) plánováním celého světa,“ uvedl ve svém dopise kongresmanům USA svoji tezi.

Prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. z VŠB - TU v Ostravě znejistil můj odmítavý názor, když mi připomenul, jak zaskočil i našeho předního klimatologa v rámci jeho přednášky na VŠB-TU.

Ten opomenul zmínit základní fyzikální zákony, jež se týkají přenosu tepla, jehož zdrojem, stejně jako veškeré tepelné energie, je slunce, z něhož se teplo přenáší sáláním na povrch zeměkoule podle zákona Stefan-Bolzmannova...

"Jeden pán, co zažil tsunami v Thajsku, se ho zeptal, jaký vliv má na globální oteplování situace, kdy dojde k posunu zemské osy. Na to odvětil, že neví, jaký to má vliv a že to v jejich modelu není. Tak jsem mu připomenul, že to řeší zákon Lambertův, který říká, že množství energie předané mezi dvěma tělesy závisí rovněž na cosinu úhlu, který svírá spojnice obou těles s kolmicí na povrch zdroje, načež se omluvil... že už musí na vlak," směje se profesor Obroučka, jak ničemu z toho, co mi říká, nerozumím, jelikož jeho základním oborem je tepelná technika, včetně přenosu tepla.

Celý problém o tzv. globálním. oteplování údajně vymyslela M. Tchatcherová, která z politických důvodů měla zájem omezit vliv států produkujících fosilní paliva. A chytlo se to stejně jako kdysi marxismus-leninismus, nebo ještě dříve různá náboženství.

"Klimatologové připomínají šamany a je třeba proti nim (ruku v ruce s Klausem) podobně jako proti šamanům a dogmatikům bojovat, mimochodem, víš o tom, že v USA už podepsalo cca 20 000 renomovaným vědců chartu - tzv. antikjoto...?"  položil mi prof. Obroučka řečnickou otázku.

A dodal, že tolik obemílaný problém s oxidem uhličitým je nepodstatný vzhledem k jeho obsahu 0,039 objemových procent v ovzduší.

Zato vodních par, stejně rizikovému skleníkovému plynu v naší atmosféře, je všude kolem nás asi jedno až tři procenta, takže poměr mezi industriálním chováním lidstva a přírody je asi padesátkrát vyšší na straně moří, oceánů i pralesů a rýžových polí, které všechny "vydechují" vodní páry.

Lidstvo tedy může svou činností asi za deset procent oxidu uhličitého, zbylých devadesát procent je z přírodních zdrojů... Snížení lidského příspěvku o deset až padesát procent nemůže mít zásadní vliv na změnu klimatu, což je také závěr Václava Klause ...

Právě on nyní otevřel další kapitolu sporu mezi ním a ekologickými aktivisty. Učinil tak v předmluvě ruského vydání své knihy "Modrá, nikoli zelená planeta".

Tím si proti sobě znovu popudil svého rádobypoučovatele Martina Bursíka, ktrerý mu chtěl na Hradě vyšroubovat žárovky s velkou spotřebou a nahradit je těmi nízkospotřebními - ekologickými. Prezident Klaus totiž přirovnal zelené environmentalisty ke komunistům, protože stejně jako bývalý sovětský režim chtějí "poroučet větru, dešti"...

Podle agenturních informací, přebraných našimi internetovými médii, si dovoluiji citovat i já:

"Jsem rád, že kniha nyní vychází také v Rusku, v zemi, která je dnes opět na cestě vzhůru, v zemi, kterou tragicky poškodil více než sedm desetiletí trvající komunistický režim. Ten programově likvidoval lidskou svobodu ve prospěch jiného „dobra“ a pokoušel se poroučet „větru a dešti“, podobně jako to dělají dnešní environmentalisté..."

Poněkud drzé od Václava Klause bylo, že nedávno přímo ve Washingtonu kritizoval i kandidáty na post prezidenta USA, přestože si byl a je vědom toho, co vždycky říkal pan Werich, "že s domovnicí nikdy nevyhraješ...!"

Nicméně prohlásil, že jejich názory na globálním oteplování prý považuje za "smutné a tragické".

Ale, jak říkáme u nás na Valašsku o všech lidech, kteří chtějí za každou cenu upoutat pozornost, včetně Klausových zelenorudých odpůrců a rozdavačů poněkud absurdních Ropáků:

Ut pueris placeas et declamatio fias...

Jen aby se zalíbil chlapcům a stal se námětem řečnických cvičení...

A kteří by nejraději činili podle hesla: Divide et impera - Rozděl a panuj!

A co na to prof. Obroučka:

"Můj závěr je ten, že to, co říká Klaus, je naprostá pravda...!"