Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Je Bůh štěstím, když se v jeho jménu lidé už tisíciletí jen vraždí?

Od chvíle, kdy Židé objevili pro lidstvo Boha, se vedou ve světě války a zabíjení v jeho jménu. Možná je tomu tak proto, že globálně nejpopulárnější člověk naší planety, židovský rabín Ježíš, později Kristus, dal jako první oficiální povel k náboženskému násilí; aby spasil lidstvo, nechal se zradit Jidášem, pak bičovat a nakonec ukřížovat...

Byl to konec židovských legend, kdy Židy na poušti Bůh vyzýval, aby vyplenili pronárody a mohli se usadit ve své vyvolené zemi. Zbyly tak jen příkazy Desatera a 613 imperativů z pěti Mojžíšových knih, jejichž dodržování by skoncovalo s válkami.

Přesto se dnes oběti válek ve jménu Božím počítají na stamiliony, včetně křížáckých tažení, intifád a sebevražedných atentátů. Své doby temna a zločinného vraždění si odbyli i křesťané. Židé se už drželi zpátky. Až příliš, jinak by se neocitli na periferii lidstva...

Vynahradili si to křesťané. Inkvizicí počínaje a holocaustem konče. Dnes je řada na islámu, zřejmě proto, že toto nábožství vzniklo o zhruba 600 roků po těch dvou předcházejících nyní teprve zažívá svůj středověk.

A toto své zpoždění si chce patrně vychutnat, třeba islámským právem šari´a, o němž už byl na tomto blogu napsán bezpočet stran. A nejde jen o šárii, ale i jiné, stejně obludné náboženské či sektářské běsnění.

Pákistánský parlament zažil v těchto dnech další pozdvižení. Nešlo už o Mušaráfa, to jen zákonodárce rozzuřil poslanec z provincie Balúčistán, který obhajoval rozhodnutí kmene ze severozápadu regionu pohřbít zaživa ženy, mezi nimi i tři dívky.

Problémem Pákistánu je další separatistické úsilí právě jihozápadní provincie Balučistán vytvořit nezávislý stát. Boje za nezávislost v této největší a nejméně zalidněné provincii vypukly v 70. letech 20. století a trvají dodnes.

A čím se ony dívky provinily? Chtěly si samy vybrat manžele. Představte si, to rouhání.

Proto poslanec Israr Ullah Zehrí tvrdil, že postřelení a následné zakopání žen do země bylo spravedlivé, jelikož jde o tradici, která platí už mnoho století. Litovat by prý měli jen ti, kteří se oddávají nemorálnostem...

Takže svobodná volba žen a dívek byla nemorálností asi proto, že ještě dýchaly, když jejich těla zahazovali hlínou a kamením. Provinily se přece hroznou věcí, že si nechtěly nechat dát diktovat, za koho se provdají.

Dvě starší příbuzné se snažily popravě zabránit, za což byly také postřeleny a zaživa zasypány. To vše se stalo před více než šesti týdny a úřady se událost snažily zatajit.

Na výkon trestu dohlížel místní kmenový šéf, který je bratrem provinčního ministra z vládní Pákistánské lidové strany. A vzhledem k tomu, že vládní stranu tvoří muslimové, není co dodávat. Islám je v Íránu přece státním náboženství, které praktikuje až 98 procent Pakistánců....

Území Balučistánu je pod kontrolou místních kmenových vůdců, kteří většinou podporují svržený Taliban a teroristickou organizaci Al-Kajdu, jejíž vůdce Usáma bin Ládin se zde údajně skrývá.

„Pouze Alláh sám má právo k povolením a zákazům“, říká se v knize „Povolené a zakázané v islámu (Al-Halál wal Harám fil Islam), kterou vydala Islámská nadace v Praze.

Je v ní též, že „zakázání povoleného a povolení zakázaného se podobá spáchání polyteismu“, tedy porušení základního článku muslimské víry, že „není boha kromě Boha (Alláha)“, a může být za to uložen trest smrti.

Islámské právo schvaluje bití žen v případě, když žena není muži po vůli, a když přijme v domě pánskou návštěvu, kterou by muž vnímal jako rivala...

Slova "šarí´a" je vykládáno jako "přítomnost Boží vůle". Původní význam byl "cesta k napajedlu"... Ročně je v Islámské republice Írán popraveno většinou v jejím jménu asi 170 osob.

Smrtí se trestá též homosexualita, špionáž, ozbrojené přepadení, prodej drog a odpadlictví od víry. Za cizoložství je "pouze" ukamenování...

"...Zuřivá lůza zabalí odsouzence k ukamenování do bílého prostěradla, svážou mu ruce i nohy a strčí ho hluboké jámy, zasypou do poloviny těla, aby byl zbytek k dispozici kamenům... Ty nesmí být ani malé, ani příliš velké. Aby smrt přicházela pomalu, bolestně, aby si chudák cizoložník vytrpěl své. Nejlíp ho trefit do hlavy, týla, nosu, do čela nebo očí..."

Milé čtení z islámských knih, neníliž pravda...?

Soud na východě Saudské Arábie přehodnotil svůj rozsudek trestu devatenáctileté dívky, známé pouze jako “dívka z al-Qatif”, a jejího přítele poté, co se dívka a její právní zástupce odvolali proti původnímu rozsudku.

Oba byli obviněni na základě provinění khilwa, vycházejícího z muslimského práva šari´a, za to, že se jako osoby rozdílného pohlaví sešli sami v soukromí automobilu, aniž by byli v beprostředním příbuzenském vztahu. Rozsudek byl z původních 90 ran bičem zvýšen na 200 ran a 6 měsíců žaláře.

Dívka a její přítel byli přepadeni sedmičlenným gangem krátce poté, co se setkali. Mladík byl po potyčce propuštěn, ale dívka byla poté gangem čtrnáctkrát znásilněna.

Že je islámský radikalismus a jeho způsoby pro "život" zvané šari´a zatím daleko od Evropy? Zpráva norské policie za rok 2007 je v tomto ohledu skeptičtější; ukazuje značný nárůst znásilnění Somálci, obecně díky skupinovým znásilněním.

V parku Sofienberg v Oslu bylo napadeno a obtěžováno gangem somálských muslimů asi deset norských žen. Minulý rok bylo v Oslu oznámeno rekordních 161 znásilnění a 35 pokusů o znásilnění. Více než 70% znásilňovačů nebyli rodilí Norové...

Muslim prý tak může beztrestně učinit, pokud vidí ženu bez arabského šátku - hidžábu - na své hlavě, tedy hřešící...

Norsko a Francie ať jsou nám mementem. Norští přistěhovalí muslimové už požadují na konec ramadánu svůj státní islámský svátek, mladí vyznavači islámu projevili nedávno v Paříži svůj ,,vděk” za azyl a zapálili na 50 tisíc automobilů.

A pak ať mi někdo říká, že když vidím od hlavy až po paty osoby, zahalené v černých robách, které poslušně kráčejí po našich ulicích a hlavně lázeňských parcích za svými pány a vládci, mám být v klidu, jelikož jde jen o dávnou tradici mírumilovného náboženství, ctícího si práva všech věřících, včetně žen...?

Proč mám pocit, že se vrátila doba temna a křesťanských inkvizitorů...

Kde je ono Kristovo - odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám..? Nepochopili jsme jako lidstvo vůbec nic...

Romové moji milování, bez sebevražedných náloží a šari´e, vraťte se z Kanady! Vše odpuštěno...