Asi si chtěl naplnit svůj klukovský sen i za cenu, že mu obětuje semknutost a perspektivu své strany, která se bez jeho vedení za éry Tupolánků potací od maléru k maléru. Není to však systémová chyba, ale jen selhání lidského faktoru.

A těch pochybení je už tolik, že se tradiční pevnost ODS najednou drolí, jak špatná hliněná cihla "Sarajevském atentátu", kolosu na hliněných nohách.

Napřed to byl Tlustý, jehož uražená ješitnost dala podnět bystrým hochům z TV NOVA, jak svoji posedlost vysokou sledovaností svých pořadů a penězi zaobalit do frází, jako jsou plané plky o svobodě slova a odhalení Augiášova chlívu.

Do toho se s konspirací virtuálního investigativce bez skrupulí Kroupy zapletl i mlíčňák Morava a pak jen stačilo provokovat a provokovat, oblbovat a lhát, aby světlo světa spatřila umělá aféra s vydíráním a lovením intimních záběrů kohokoli pro kohokoli.

To všechno však byla jen pitomoučka hra. To pravé ořechové v sobě a na svém webu skrýval jiný "ódeesák". Brněnský zastupitel za ODS Ing. Petr Paulczyňski, člen Kontrolního výboru zastupitelstva a komise informatiky rady města Brna.

Je to přesně ta white power, bílá síla, za kterou by se nemusel stydět nejkovanější neonacista. Nyní několik na inkriminovaném webu uvedených hesel, s patřičným komentářem, které pan zastupitel převzal z jednoho nejmenovaného extremistického webu. Reklamu si však nezaslouží, dělat mu ji rozhodně nebudu:

ANTIRASISMUS - Fanatická nenávist k lidem evropského původu. ANTISEMITA - Člověk, kterého nenávidí Židé; kdokoli, kdo se odváží kritizovat Izrael. ANTISEMITISMUS - Následek nepřátelského chování Židů vůči hostitelským státům a národům. AUSCHWIT- Někdejší koncentrační tábor, dnes chrám věčného zatracování Evropanů.

Zajímavá jsou vysvětlení termínů, za nimiž si každý soudný Evropan představí desítky milionů obětí fašistického teroru za druhé světové války:

FAŠISTA - Hanlivé označení často aplikované na všechny obyčejné Evropany. HOLOCAUST - Bezdůvodná židovská sebeikonizace v průmyslovém měřítku; proto-náboženství Nového světového řádu. POPÍRAČ (HOLOCAUSTU - Hanlivé označení pro revizionistu holocaustu. REVIZIONISTA (HOLOCAUSTU) - Historik, který není spokojen s úředně schválenou verzí německé vládní politiky vůči Židům mezi lety 1933-1945.

Už v roce 1225 před n. l. se objevil první písemný doklad o tisícileté existenci Izraelského království. Přesto další heslo na webu člena ODS má jasný profil:

IZRAEL - Důkaz, že země může být odejmuta původním obyvatelům, když je k tomu pevná vůle. IZRAELSKÁ LOBBY - Neexistující seskupení bezvýznamných amerických Židů, které nefinancuje anebo neuplatňuje nátlak na hloupé gójské politiky s cílem ochraňovat izraelské zájmy.

Pravicové voliče ODS jistě nadchne dalších pár hesel a pozoruhodných názorů na stávající nejen české společenské zřízení, které pomáhala v roce 1989 z velké části vybudovat i myšlenková invence ODS, za nemalé podpory občanů tohoto státu...

KAPITALISMUS - Otrocký systém podporující bankéře, politiky, jejich strany a další příslušníky mocenské elity. KRAJNÍ PRAVICE - Hanlivé označení často aplikované na všechny obyčejné Evropany. NACISTA - Hanlivé označení často aplikované na všechny obyčejné Evropany. NÁROD - Lid a země (krev a půda), navzájem neoddělitelní od sebe.

Samozřejmě, že ne všechna hesla z webu pana Ing. Petra Paulczyňského se do tohoto blogu vejdou, ale ta podstatná určitě stačí, aby si soudný a slušný čtenář udělal sám svůj úsudek. Zvláště po těch posledních dvou:

RASA - Genetické druhy Člověka; skupiny rodů popírané anebo pojmově matené židovskými pseudovědci. VZDĚLÁNÍ - Zotročení myšlení mladých bílých lidí učiteli, univerzitními profesory a profesionálními mediálními manipulátory skrze propagaci viny a sebenenávisti; osvobození bílých myslí od působení určitých radikálně pravicových webových stránek a pro-bílých kulturních a politických organizací.

Sypat si teď popel na hlavu je pozdě. Jakoby si pan inženýr z ODS na svém webu otiskl Mein Kampf a prohlašoval, že jde pouze o liberární projev svobody slova...

Takže takový je problém, který jsem naznačil v úvodu. Teď je už na tahu ODS, aby se rozhodla, co s vulgárním antisemitou, který je také pyšný na to, že prý je i členem týmu poradců Vlastimila Tlustého...

;