Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Píše se rok 5767 - Je sionismus rasistický?

Jihoafrická republika svůj vztah k Izraeli výrazně změnila už před sedmi roky. Jako na zavolanou jí k tomu posloužila krize na Blízkém východě. Dala tak šanci Arabům při přípravě Světové konference OSN o rasismu a xenofóbii, která se uskutečnila 31. srpna - 7. září 2001 v jihoafrickém přístavním městě Durbanu.

Zejména Palestinci se dožadovali, aby do programu tohoto světového setkání státníků 166 zemí a zástupců více než šesti tisíc nevládních organizací a hnutí byly rovněž body, týkající se sionismu jako rasistické ideologie.  

,,Přirovnávání sionismu k rasismu nebude v žádném případě součástí projednávaných dokumentů," pravilo se v oficiálním prohlášení pořadatelů konference. ,,Po dlouhém posuzování dospěla OSN v názoru, že sionismus a rasismus nelze srovnávat, což ale neznamená, že se o tomto problému nebude v Durbanu diskutovat. Jsou tu nevládní organizace a další lidé, kteří hájí tyto své názory velmi silně."

,,Je to protižidovské fórum. Nemůžeme akceptovat, že arabské státy srovnávají Izrael s Jihoafrickou republikou během apartheidu," znělo oficiální stanovisko židovského státu.

,,Jestliže bude tato konference využita k izolaci Izraele, našeho spojence a přítele, nezúčastníme se jí," řekl prezident USA George W. Bush.

Protizraelské dokumenty byly nakonec z programu konference stáhnuty, přesto se těchto jednání odmítli účastnit čelní představitelé Izraele a USA, kteří do JAR vyslali místo svých ministrů jen několik poslanců a úředníků, zato přijel kubánský prezident Fidel Castro i Jásir Arafat. Jediným vysoce postaveným politikem Evropské únie byl v Durbanu německý ministr zahraničí Jožka Fischer, Českou republiku zastupoval jeho kolega Jan Kavan.

,,Bylo velmi špatné, že na konferenci do Durbanu jela za izraelskou vládu jen delegace na nižší úrovni," vztekal se bývalý pravicový premiér Izraele Benjamin Netanjahu. ,,Naopak měla jet do Durbanu delegace špičových politků, kteří by uměli bojovat proti rezolucím odsuzujícím Izrael," řekl pro The Jeruzalem Post.

,,Sám bych je byl ochoten vést a přivezl bych s sebou Židy, jimž palestinští teroristé zabili jejich příbuzné a členy rodin. Palestinci, kteří nás nazývají rasisty, jsou ti samí lidé, kteří provádějí etnické čistky. Když jsou dva Izraelci zlynčování v Ramalláhu jen proto, že jsou Židé, je to etnická čistka. Když je Izraelec zabit jen za popíjení kávy v restauraci v Naadinu, je to etnická čistka..."

Je příznačné, že současná Jihoafrická republika a OSN nejsou s Izraelem právě v nejlepších vztazích. Vzruch způsobilo v roce 1970 rozhodnutí izraelského parlamentu přijmout zákon pod názvem: Koho považovat za Žida? Okamžitě byl přirovnán k rasistickým předpisům arijské rasy a antisemité volali, že se Židé považují za vyvolené nadlidi.

A bylo to přece Valné shromáždění OSN, které v roce 1975 přijalo na popud arabských zemí rezoluci označující sionismus jako vládní ideologii židovského státu za formu rasismu a rasové diskriminace. Navíc o rok později přijel na oficiální státní návštěvu Izraele premiér rasistické Jihoafrické republiky B. J. Vorster. Z příčin apartheidu v té době bojkotovaly JAR všechny země světa, kromě USA a Izraele, které s rasistickým jihem Afriky obchodovaly.

,,Nejlepší, co můžeme udělat, je hovořit spolu," řekl v Durbanu exprezident JAR Nelson Mandela. ,,Konstruktivní postoj spočívá v míru. Pokud není mír, není nic. Myslím si, že i chytří lidé mezi tzv. rasisty to pochopí."

Přesto se v Pretorii sešlo na protiizraelské demonstraci na 20 tisíc muslimů, kteří nesli hesla: ,,Sionismus se rovná rasismus! nebo Svobodu Palestině! či Zrušení sionismu znamená mír."

Oficiální činitelé arabských hnutí za toleranci se snažili přirovnávat postoj Izraelců k Palestincům jako nacistické zacházení s Židy. Mnozí navíc označovali holocaustem i jiná vyvražďování, než co se dělo vůči Židům během druhé světové války a tvrdili, že Ariel Šaron je stejný jako byl Adolf Hitler.

,,Nesmíme se cítit vinní, pokud nastolíme témata, která jiným národům způsobují bolest," řekl viceprezident Jacob Zuma, když byla na johannesburském Kostelním náměstí zapálena pochodeň tolerance jako symbol durbanské konference.

Krátce poté se v Durbanu střetli palestinští aktivisté s židovskými studenty, kteří rozdávali letáky na pracovním fóru nevládních organizací o antisemitismu, aby protestovali proti urážlivým pamfletům a karikaturám Židů. Odsoudili rovněž plakáty, na nichž se židovská hvězda prolíná s nacistickou svastikou. Stejně rozhořčeně proti této provokaci vyslovila i vysoká komisařska OSN pro lidská práva Mary Robinsonová.

Atmosféru Pretorie znám. Zažil jsem tam nejednu černošskou bouři nejen ve sklenici vody. Právě barevní obyvatelé se rozhodli alespoň částečně skoncovat s vžitým termínem ,,propretorijský režim", úzce spojený s apartheidem. Proto byl název Pretoria částečně zrušen. Zatím zůstane hlavnímu městu, jen metropolitní oblast Pretoria se změní na oblast Tshwane, spojenou s tradicí zdejších černošských kmenů. A když jednou přijedete do přistavu Port Elizabeth, nesmí vás překvapit, že na cedulích už bude jiné jméno - Port Nelson Mandela.

Americko - izraelský bojkot ještě víc rozdmýchaly každodenní demonstrace proti těmto dvěma zemím v Durbanu a Pretorii, zvláště když delegace obou států definitivně opustily jednání. Stalo se tak po návrhu závěrečného komuniké, do něhož arabské země navzdory slibům vedení konference prosadily kontroverzní formulaci, že sionismus je rovný rasismu.

V jiném dokumentu, navrženém křesťanskou Světovou radou církví, se vyhlašoval bojkot ,,sionistického" zboží z židovských osad na obsazeném palestinském území. Další rezoluce odsuzuje tzv. islamofóbii jako jednu z forem neokolonialismu a rasové diskriminace.

Její autoři však opomenuli uvést důvody, proč se celý svět bojí bojovného islámu, který má na svědomí tisíce mrtvých křesťanů, vyvražděných v Indonésii, Súdánu, Afghánistánu, Egyptě nebo na Filipínách. Dokument mlčí rovněž o palestinském terorismu a zákonech, které dodnes odsuzují v Íránu, Afghánistánu či v Malajsii k trestu smrti za šíření jiné než islámské víry

Po oznámení představitelů členských zemí EU, že rovněž ony opustí konferenci, byly mimo jiné inkriminované protiizraelské části závěrečné rezoluce z jejího textu vyškrtnuty. Přesto se Jásir Arafat nechal slyšet: ,,Izraelská okupace je nebezpečné a do očí bijící poručení Charty OSN, mezinárodních lidských práv a zákonů. Je to nový typ apartheidu. Izrael provozuje politiku rasové diskriminace."

,,Rasismus je onemocnění mysli a duše. Zabíjí více lidí, než jakákoliv nakažlivá choroba. Odlidšťuje všechny, které postihne. Tragédií je, že léčba je nadosah, avšak zatím jsme se jí nezmocnili. Pro boj s rasismem musíme přijmout léčbu, která bude celistvá a úplná," prohlásil v Durbanu Nelson Mandela.

Šokem pro západní svět byl také požadavek odškodnění otroctví, který na jihoafrickém setkání zazněl.

,,V dnešním světě je mnoho lidí, kteří jsou ponižováni a uráženi, protože nejsou bílí. Svět je rozdělený na dvě části; jedna je černá a chudá, druhá bílá a bohatá," řekl ve svém vystoupení nástupce Nelsona Mandela - prezident JAR Thabo Mbeki, který také souhlasil s tím, aby černoši dosáhli od svých bývalých kolonizátorů omluvy.

Jiní představitelé afrických států ještě požadovali odškodnění za otroctví svých prapředků ve výši neuvěřitelných 777 bilionů dolarů. USA a evropské země však tento požadavek kategoricky odmítly.