Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Je televizní vysílač na Žižkově rizikovější než radar v Brdech?

Je to podezřelé a dosti pro tento stát nebezpečné, jak rozdílné jsou vědomosti a závěry expertů - akademiků, co se týká rizik, která skýtá případný americký radar kategorie XBR, s jehož umístěním se počítá v českých Brdech.

Mnohokrát jsem už prokázal, že nepatřím k válečným štváčům a v podstatě jsem zastáncem vybudování radaru v Čechách. Co jiného nám asi tak zbývá, v dnešním globálně zcela politicky i vojensky rozvráceném světě...?

Jsem jen bídný novinář, jemuž říkají pramálo složité fyzikální zákony. My Valaši jsme blbí, ale my o tom víme! říkal strýc Matalík, náš kapelník. Přesto svým selským rozumem rozpoznáme, který akademik je v obraze, a který jen lapá fakta z ponorky a ještě přes kalnou vodu.

Jak je to možmé? Každý z nich je přece stejný vzdělanec, absolvovali stejné univerzity, učili je stejní profesoři, přesto si každý z nich vykládá objektivní fyzikální zákony subjektivně a po svém.

Jsem sice laik, ale vím, co je to jev exaktní, tedy nespokojující se s přibližnými, hypotetickými předpoklady, ale vyžadují měřitelný postup.

Fyzikální zákony mají jasné reálné vyústění, žádné virtuální chiméry a mýty, ale axiomy, což jsou fakta natolik jasná a milionkrát prokázaná, že už je není třeba dál dokazovat...

Jedna skupina expertů ale tvrdí, že paprsek amerického radaru plánovaného v Brdech se může odrazit od letadla nebo od inverzních vrstev a ohrozit lidi.

Třicetistránkovou zprávu na toto téma vypracovali fyzik Petr Pokorný z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, specialista na radiové vlny Milan Hlobil a vojenský analytik Stanislav Kaucký. Zpochybňují v ní také samotnou funkčnost radaru a smysl jeho umístění ve vojenském újezdě Brdy.

U letounů v malých výškách by prý docházelo k obrovskému navýšení odražené elektromagnetické energie a hrozilo by nebezpečné ozáření osob na zemi i průnik nadlimitního záření do kabin jiných letounů.

V praxi by to znamenalo přenos vysokých hodnot výkonu postupnými odrazy od zemského povrchu, na vzdálenosti desítek až stovek kilometrů, a ohrožení osob, které by mohly být ozařovány zářením s výkonovou hustotou převyšující mezní hodnotu 10 tisíc W/m2.

Jak jsem si zjistil od znalce, neovlivněného vládními tendencemi být vůči USA silně submisivní, zmíněná hustota vyzařovaného výkonu (W/m2) je vysokofrekvenční výkon vyzářený do určité plochy v prostoru, tedy watt na metr čtvereční...

Navíc bezletová zóna v okolí plánované základny je podle skupiny neovlivněných nezávislých vědců nedostatečná a měla by být až 50 kilometrů.

Nyní je podle druhu letadla doporučena na pouhých 4,5 a ž 13,5 kilometru. A to ani těch padesát kilometrů není reálných, jelikož by inkriminovaná zóna sahala až téměř k pražskému ruzyňskému letišti.

Na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně jsem se dozvěděl, že pomocí aktivních radiolokátorů, lze vysílat elektromagnetickou vlnu rychlostí světla, kterou po odrazu od cíle - např. íránské rakety, znovu přijímají. Tedy že slouží k opatřením proti teroristickým útokům na důležité objekty...

Je znepokojující, jak se renomovaní vědci rozcházejí v názorech na účinnost radiolokátorů a jak zlehčují či přeceňují vliv atmosférických vlnovodných kanálů, vyskytujících se nad územím ČR dochází. V případě výkonného radaru kategorie XBR by byly tyto jevy tzv. bistatické radiolokace obzvláště nebezpečné. .

Zmíněné závěry expertů se však též míjejí se zprávou o vlivu radaru, kterou si nechala vypracovat vláda. Kabinet ji vzal bez mrknutí oka na vědomí. "Zdravotní rizika jsou vyloučena," uvedl poté Topolánek.

A tento český expertní tým vedl na Marshallových ostrovech hlavní hygienik ČR Michael Vít, dále v něm byl armádní hygienik Petr Navrátil. Jeho součástí byli kromě zástupců ministerstev obrany a zdravotnictví také dva nezávislí odborníci z Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity.

Jejich rezumé zní: Všechno je OK. Můžeme v Brdech klidně stavět radar! A úplně jiný odborník Zbyněk Škvor ještě dodává, že americký radiolokátor bude menším rizikem než třeba televizní vysílače...

Dělají si z nás blázny? Je to snad lajdáctví našich vědců, že se nemohou shodnout v pohledu na účinky radaru, když fyzikální zákony jsou přece jen jedny a vyjadřují se pouze v racionálních faktech?

Jen nenávist, svědomí, egoismus či morálka se nedají exaktně změřit. Navíc podle Friedricha Nietscheho prý ani morálka neexistuje, pouze osobní disciplina.

A ta zřejmě konformním vědcům schází, stejně jako vládě i polovině Parlamentu, jdoucímu proti naprosté většině daňových poplatníků a potenciálních platičů radaru.

Takže, God save The Queen! aneb Bože, ochraňuj Brdy, mlékem a strdím oplývající zemi praotce Čecha...