Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Jo, kdyby šlo o Mash 4077 a Radara O´Reillyho

Jednou T.G. Masaryk řekl Karlu Čapkovi, že po své matce, bigotní katoličce, měl v dětském srdci strach před Židy, že sají krev křesťanských dětí do macesu, ale rozum dospělého muže mu říkal, že Židé jsou vzácní lidé...

Já prožívám stejnou schizofrenii. Po neblahé zkušenosti s armádami Varšavské smlouvy u nás se mi příčí další přítomnost cizích vojáků v Česku. Proto se mi nelíbí záměr umístit v Brdech americký radar jako součást tzv. hvězdných válek.

Zvláště bez lidového hlasování, jemuž se ve Švýcarsku, kde se hlasuje i o umístění učitele na základní škole, říká referendum.

Jo, kdyby šlo o Radara O´Reillyho alias Garryho Burghoffa z MASH 4077... 

Na druhé straně jako vášnivý křesťanský příznivec judaismu a Židů mám své zkušenosti po řadě cest po Izraeli a Blízkém východu s nebezpečím, které světu hrozí od islámských fundamentalistů. Srdce sice říká radaru ne, ale rozum ano.

Proto bytostně odmítám iniciativu „Ne základnám“, která bojuje proti vybudování radarové základny USA na českém území nejpokleslejším vulgárním antisemitisems. Zvláště když se druží s pitomci, propagující protižidovský provokační pamflet, tzv. Protokoly sionských mudrců.

Text, který byl využíván carskými ruskými a následně německými nacistickými antisemity jako ospravedlnění k protižidovským pogromům a vraždění. Text, na který dnes přísahají islámští teroristé či radikální šíitský režim v Íránu.

Nechci mít jako odpůrce základen nic společného s nacistickými a islámskými fanatiky, przniteli současné západní civilizace.

Přímým impulsem pro sepsání Protokolů byla Napoleonova snaha o asimilaci Židů do francouzské společnosti. V roce 1807 z těchto důvodů svolal novověký sanhedrin - schůzku rabínů a učených laiků, aby vyřešili sporné otázky halachy a Tóry.

Vznikla tak myšlenka židovských konspiračních teorií, kterou si vzala za své tajná ruská policie a jeden z ruských policistů, ústřední carský cenzor Mathieu Golovinskij, dostal za úkol, aby vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě.

Golovinskij použil jako základ svého plagiátorství pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864, jenž císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa. Golovinskij, inspirován I. sionistickým kongresem v Basileji v roce 1897, vymyslel tajnou konferenci židovských mudrců.

Car se nechal falzifikátem oklamat, dokonce na dokument připsal: „Hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky.“ Čas Protokolů přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o židobolševismu.

Ve Francii byl antisemitismus znovu na vrcholu na přelomu XIX. a XX. století v tzv. Dreyfusově aféře, kdy se po stoletém období snášenlivosti, jež přinesla Francouzská revoluce z roku 1879, opět rozhořely protižidovské pogromy a vypalování synagog.

A kdože byli ti židovští mudrcové? Samozřejmě, že jejich jména, přestože dodnes údajně hýbou naší planetou, neznáme. Mělo to být tři sta mužů, kteří se navzájem znali a volili své nástupce ze svého prostředí...

To jediné víme. Henry Ford, ano je to ten samý pan Ford, který tolik fandil Hitlerovu nacismu, že se osobně rozjel do Berlína ho podpořit a prodat mu pár svých autíček.

Napsal dokonce knihu Mezinárodní židovství - celosvětový problém, v Německu založil pobočku Ford Werke AB a dodával německé armádě nákladní vozy. V červenci 1938 se stal za své zásluhy jako první Američan nositelem Velkého kříže Řádu německé orlice...

Tak tento americký podnikatel 17. února 1921 řekl pro New York World:

"O Protokolech mohu říct pouze to, že zapadají do toho, co se děje. Jsou staré šestnáct let, ale hodí se do světové situace naší doby...

Také mám něco na srdci. Golovinskij a Hitler měli společné geny. Jejich vrcholná díla si totiž jsou nápadně podobná: Protokoly sionských mudrců i Mein Kampf. Paradoxně svým kontroverzním obsahem i účelem - zničit židovskou rasu.

Takže, vážení soudruzi, jsem zřejmě svojí úctou k Židům a Izraeli schizofrenik, a svými báchorkami možná vyděsíte moji dětskou duši, ale ne můj rozum; ten zůstává pořád oběma nohama pevně na zemi...

Jo, Radar O´Reilly z MASH 4077 by vám ukázal, co je to správný americký úředník...