Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Kdo nejde s námi, jde proti nám...?

Znovu se nám vracejí dávné manýry z padesátých let minulého století, v nichž u nás vynikal zejména Pavel Kohout, když vedl mladé komunisty a svazáky. Jejich heslo bylo jasné: Kdo nejde s námi, jde proti nám...!

Během prvomájových oslav pak zamilovaně skandoval i se svojí milou, pyšnou princeznou Alenou Vránovou: "Kdo nestojí na chodníku, podporuje republiku" či "Více zrní, více práce, to je naše agitace..."

Dnes se tato hesla, i když v poněkud v modernějším hávu opakují, přestože Pavel Kohout už dávno převlékl komunistický kabát za ten kapitalistický a stal se slavným azylovým spisovatele a dramatikem.

"Kdo nehlasuje s námi, nemá v našem klubu co dělat!"

"Když lobbuješ pro Klause, nejsi socialista!"

"Kdo z poslanců ODS vystupuje proti vlastní straně, je zrádce..."

"Kdo dostal mandát od voličů za program jedné strany, měl by ho dodržet, nebo se mandátu zříct..."

A tak dál. Lapidárně řečeno. Pokud se najde nějaký přeběhlík na jedné či druhé straně bipolárního politického pole, dostane se mu patřičného "ocenění" vladní koalice i opozice.

Napřed to byla ČSSD, jíž se vymkli poslanci zpod kontroly. Následovalo vyloučení ze strany a různé jiné výzvy, až ty s imperativy, vyzývající k opuštění teplého křesílka v poslanecké sněmovně.

ODS k tomu jen bohovorvně pozamenávala, že takové despotické pořádky a diktátorství v ČSSD je směšné a varující. Že nesvědčí o politické kultuře a dodržování svobody každého jednotlivce, který má přece právo na vlastní názor.

A ejhle, čas oponou trhnul a také z ODS se trhli první potenciální přeběhlíci, jimž se začalo říkat rebelové, a do té doby usměvavým demokratickým straníkům poněkud z tuhly rysy.

Původní tři mušketýry - Vlastimila Tlustého, Juraje Raninece a Jana Schwippela doplnili rovněž Karel Sehoř, Jan Klas, Zdeňka Horníková, Alena Páralová a Daniel Petruška.

Společně mimo jiné tvrdí, že vládní kabinet při prosazování zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, jimž má vyplatit během 60 roků přes 270 miliard Kč, operuje chybnými čísly, a uvádí tak sněmovnu v omyl.

Tato rebelující skupina našla zázračnou shodu se socialisty a komunisty, s nimiž společně říkají, že stát chce být k církvím velkorysejší, než byl v minulosti k jiným restituentům.

A hlasovalo se pro vznik speciální komise. Kromě osmičky inkriminovaných poslanců ODS se přidali i dva nezařazení Miloš Melčák a Michal Pohanka a dvě zelené poslankyně Olga Zubová a Věra Jakubková. Návrh tak nakonec získal podporu 109 ze 197 přítomných.

Rozpory však jsou i v dalších kauzách. Třeba v tom, zdali schválit či nikoliv Lisabonskou smlouvu. ODS je pro schválení, jelikož věří, že za tento počin získá hlasy ČSSD v otázce podpory americkému radaru v Brdech.

Proti je ale Alena Páralová, poslankyně (ODS):

"Mnohokrát jsem před volbami slíbila občanům, že ODS bude hájit zájmy České republiky v EU, že bude hájit její svobodný prostor. .. Lisabonská smlouva se od Ústavy pro Evropu, proti níž se ODS důrazně vymezila, liší velmi málo. Jsem zvyklá sliby plnit.... Právě právo veta je velkou překážkou pro zákulisní neprůhledné dohody, pro diktát silnějšího slabšímu..."

Proti je i další občanský demokrat Jan Schwippel:

"Dle mého soudu nejvážnější z hlediska ČR je, že ztrácí na hlasovací síle. Oproti dnešnímu 2,4 násobku bude napříště Německo mít váhu ve srovnání s ČR osminásobnou. Kromě toho přicházíme o právo veta ve zhruba padesáti oblastech, mezi nimi i v tak citlivých jako je migrace a azylová politika, energetika, vnitřní věci, financování Unie atd. .."

Vyslouží si i tito členové ODS rovněž varovná Topolánova slova, která řekl už Tlustému, že ho za člena ODS nepovažuje, jelikož není týmovým hráčem, loajálním svému premiérovi.

Zatím zůstalo pouze u Topolánkova alibistického "befelu" pro krajské organizace ODS, aby si se svými rebyly udělaly pořádek samy.

Čekají nás velmi napínavá sněmovní hlasování. Do dvojparty mariášníků má totiž namířeno kromě zmíněných dvou zelených žabiček i čtveřice přeběhlíků - Pohanka, Melčak, Hovorka, Snítilý...

Povstalci z ODS Vlastimil Tlustý, Jan Schwippel a Juraj Raninec tak posílili o další své soudruhy v nerovném boji s trojhlavou saní koalice.

Pozvolna se nám to sbírá, přeběhlíci se množí, jako houby po dešti. Povstali noví bojovníci Vágnerové. Při schvalování státního rozpočtu v roce 1996 se ODS právě zrádcovský hlas poslance ČSSD Josefa Vágnera náramně hodil...

"Církve chtějí po státu o desetitisíce hektarů víc, než kolik jim v únoru 1948 náleželo, a Topolánkova vláda jim v tom jde na ruku..." tvrdí Tlustý a dodává, že vyjádřeno ve financích se jedná o zhruba 65 miiard Kč přeplatků.

Podle rebelů vlastnily církve k 25. únoru 1948 jen 170 tisíc hektarů, což potvrzuje i na vládě zcela nezávislý přehled církevního pozemkového majetku v Čechách a na Moravě, které zpracovalo 26. února 1948 pražské arcibiskupství.

Tak to je! Zametání před vlastními prahy právě začíná, a nejen u prahů v Praze...