Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Pan Lhoťan mě asi vyzval na Boží, pardon, Alláhův, súd...

Včera mi negratuloval Olda, ani mi nepřinesl tulipán, nýbrž mi napsal e-mail pan Lhoťan a žádnou "Bitvu u Lipan" od Marolda mi nedaroval, pouze striktní "žádost o vysvětlení vašich tvrzení" plus pět otázek...

Reagoval na můj blog, v němž jsem se pozastavil nad kauzou TV Nova a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v komentáři: "Šari´a: Xenofobie, pravda, nebo svoboda slova...?"

Odepsal jsem, že na demagogii nereaguji. Dostalo se mi dalšího e-mailu, mimo jiné se závěrem:

"...Vaše odpověď bude zapracována do zprávy o kauze TV NOVA v takovém podáni, jaké jste zvolil, abyste nás nahodou neobvinil z překrucováni. Sbohem L.L..."

(Dovolil jsem si opravit pravopisné chyby. I já se jich občas dopouštím a jiní milí lidé mě opravují...)

Takže mě zřejmě vyzval na Boží, vlastně asi na Alláhův súd. Nejsem Kozina a on doufám není Lomikar či Muhammad. Ve hře je však další právo, nikoli Psohlavců, nýbrž muslimů. Právo zvané šari´a.

Ta je podle islámu jediným platným a uplatnitelným zjeveným zákonem Božím a muslim má povinnost se jím řídit a soudit podle něj za všech okolností a na všech místech, pokud to ovšem v rámci možností jde.

Ale vraťme se k tomu inkriminovanému, což je trest smrti, většinou ukamenováním, vyhladověním, stětím či oběšením. K tomu pár islámských Božích veršů... 

Verš kamenování je verš, jehož předpis je platný: "oženěný a vdaná, jestliže učiní cizoložství, ukamenujte je, jako trest od Alláha; a Alláh je Silný a Moudrý"...

"...Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud smrt je nezavolá anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko..."

Zločin proti manželství, rodině a ženě, která je podle islámu základem rodiny, zasluhuje trest nejvyšší, i když by se zdál krutým. Za vraždu a odpadlictví náleží také trest smrti. Tento trest má však jinou podobu - stětí, oběšení.

"...Incest je heterosexuální pohlavní styk s osobou, která je zakázána, kvůli příbuzenskému poutu (tj. obcování ženy s jejím mahrámem) a trestem za něj je podle shody učenců kamenování..."

Nyní si dovolím citovat z komentáře paní Olgy Ryntové, publikovaného na webu euRabia a nazvaného příhodně: Rozptylte nejasnosti panující ohledně islámského práva šarí´i.

Jde vlastně o recenzi knihy „Povolené a zakázané v islámu (Al-Halál wal Harám fil Islam), kterou vydala Islámská nadace v Praze na konci roku 2004.

V první kapitole se dozvíte, že „pouze Alláh sám má právo k povolením a zákazům“, a také že „zakázání povoleného a povolení zakázaného se podobá spáchání polyteismu“ (širku).

Závažnost tohoto přestupku spočívá v porušení základního článku muslimské víry, že „není boha kromě Boha (Alláha)“, a může vám být uložen trest smrti.

Islámské právo jinak schvaluje bití žen ve dvou případech, když žena není muži po vůli, a když přijme v domě pánskou návštěvu, kterou by muž vnímal jako rivala...

Vzhledem k tomu, že cizoložství a odpadlictví je považováno za největší hřích, je na místě trest nejvyšší. V prvním případě stačí mít čtyři svědky a žena může být odsouzena k trestu smrti....

Kontroverzní je i osobnost autora Yusúfa Al-Qaradáwího, světoznámého egyptského klerika a náboženského vůdce organizace Muslimských bratří. V Americe je Qaradáwí na seznamu nežádoucích osob.

Citace:

Zeptáte-li se Vladimíra Sáňky na souvislost Qaradáwího s radikální islsmistickou organizací MB, odpoví Vám velmi uhýbavě, že možná v minulosti byl jejích členem. Chápu jeho postoj, také bych se nehlásila k radikální islamistické organizaci, která vyzývá k ozbrojenému džihádu a má na svědomí několik atentátů na prozápadní islámské politiky.

Al-Qaradáwí se narodil v roce 1926 v Egyptě jako syn chudého rolníka. V roce 1953 dokončil studium „Základů islámu“ v Káhiře. Již v mládí byl několikrát vězněn za členství v organizaci Muslimských bratří....

Zároveň byl členem organizační rady dobrovolníků Azhar, kteří bojovali proti obsazení Suezského průlivu Brity...Známé jsou i jeho obhajoby sebevražedných atentátníků...

“Tak se praví v hadísu o Ibn-Umarovi a o Abú-Hurájrovi: Budete bojovat s Židy a oni budou bojovat s vámi, dokud je muslimové nezabijí. A žid se ukryje za kamenem a za stromem a ten kámen a strom řeknou: Ach, služebníku Alláha, ach, muslime, za mnou je Žid. Pojď a zab ho! Vzkříšení nepřijde dříve, dokud toho nebude dokonáno. Naši bratři v Hamasu, v Palestinském islámském džihádu všichni ostatní se vzdali a poklesli na duchu, hnutí džihádu nás však dovádí zpět k víře. Můžeme ještě chvíli stát, sbírat síly, ale džihád pokračuje až do dne vzkříšení..."

Tolik tedy Lomikar - Lhoťan a Al-Qaradáwí...

Teď budu jen čekat, až mi pošle varovný e-mail o své fatwě Salmán Rushdie...

PS:

Poslal jsem panu Lhoťanovi link s mým komentářem o izraelských teroristických skupinách Irgun a Stern... Třeba mě nepožene k odpovědnosti za můj antisemitismus a hanobení rasy a národa...