Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Proč byl T. G. Masaryk citem antisemita a rozumem měl Židy rád...?

Slovo antisemitismus, hovořící pouze o protižidovství, je významově nesprávné. Přesto se vžilo a za vše může zřejmě rasová teorie Arthura de Gobineaua, který tvrdil, že Semité vznikli „smíšením“ několika různých ras a nebyli a nejsou tedy rasově „čistí“...

A to mohli být jedině "křivonozí špinavci" Židé a teorie, že Semité vznikli následkem rasového smíšení, byla proto se zjevným potěšením šířena i nacistickým ideologem Alfredem Rosenbergem a dala šanci falzifikátu Protokoly sionských mudrců i Hitlerově Mein Kampfu...

Naopak ke genetickému pojetí Semitů směřuje první kniha Mojžíšova Genesis, která hovoří o třech Noemových synech, z nichž vzešli po potopě všichni lidé. Byli to Šém (Semité), Cham (Hamité) a Jafet.

Vraťme se však do reality a k jasným faktům; Semité jsou skupinou národů afroasijské jazykové rodiny v Přední Asii a severní Africe. Patří k nim Arabové Amharové, Židé, Tigrejci; ve starověku též Babylóňané, Asyřané Aramejci, Foiničané, Hebrejci a Sabejci.

Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že protižidovského zaměření, nazýváného antisemitismem, byl nejen Francouz Voltair, německý hudební skladatel Richard Wagner, ruský spisovatel Dostojevský či jeho čeští následovníci Neruda a Bezruč.

Ozývají se však demagogické hlasy, tvrdící, že antisemitou byl také prezident T. G. Masaryk. Co lze na toto téma říct...?

Nejlíp na všechna sporná vyjádření odpověděl Karel Čapek ve svých Hovorech s T. G. Masarykem. Na straně 13, v kapitole Dítě a jeho svět, Masaryk mimo jiné říká: ...

"Židů, těch jsem se bál; věřil jsem, že potřebují křesťanské krve, a proto jsem si raději zašel zašel o pár ulic, než abych šel podle jejich stavení. Jejich děti si chtěly se mnou hrát, protože jsem trochu uměl německy, ale já ne. Teprve později jsem se se Židy jak tak smířil. To bylo na reálce v Hustopeči. Jednou jsme měli školní výlet do Pálavských kopců. Když jsme po obědě v hospodě skotačili a dělali hlouposti, ztratil se nám spolužák Žid na dvůr. Já za ním ze zvědavosti, on se postavil za křídlo vrat a tam se tváří ke zdi ukláněl a modlil. Tu jsem se zastyděl, že se Žid modlil, zatímco my si hrajeme.... Kdy že jsem v sobě překonal ten lidový antisemitismus? Panáčku, citem snad nikdy, jen rozumem, vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní pověře..."

Skutečnost, že i samotní Židé si vážili a ctili T. G. Masaryka, vedla slovenské židovské přistěhovalce do Palestiny k tomu, že svůj kibuc nazvali jménem prvního československého prezidenta.

Výrazně tomu napomohla i tzv.hillsneriáda, aféra kolem Žida Hillsnera, jenž měl spáchat rituální vraždu křesťanské dívky. Masaryk ještě jako profesor se proti tomuto nařčení tvrdě postavil a málem zplakal nad výdělkem.

"O rituální pověře jsem znal knihy berlínského theologa Starcka, který vypsal vznik a historii té pověry. Řekl jsem svůj názor o věci spisovateli Münzovi a on to oznámil veřejnosti v Neu Frei Presse. Tím jsem se dostal do té mely... Začali mě v tisku tlouci. Pak řekli o mě, že jsem za to placen od Židů..."

Takže T. G. Masaryk je z toho venku, i když ho jeho studenti bojkotovali, ale obstál a rozumového vztahu k Židům se nevzdal, což nedá říct o mnohých současnících.

K nim se hrdě hlásí pseudokosmopolita Petr Gerhard z Jablonce nad Nisou, kde podniká v oboru dikžokeje, pořádání firemních a společenských akcí, dodávky a montáže tepelných čerpadel, broušení řetězů motorových pil a školení v oboru výpočetní techniky.

A jako irský propagátor Protokolů sionských mudrců na webu s adresou Copperhill - Ballintemple, Irsko...

Inu, svůj k svému...