Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Protokoly sionských mudrců a Tajné dějiny jezuitů...

Některá fakta považuji za axiomy, tedy za pravdy, které jsou nad slunce jasnější a není zapotřebí o nich diskutovat či je dokazovat. Týká se to i faktů, které jsem napsal o Vatikánu. Ostatně jsou v kdejaké encyklopedii a nejen v knize "Tajné dějiny jezuitů".

Když jsem si ale přečetl příspěvky svých nicků, musím reagovat. Doufám, že tentokrát mě nikdo nepřiměje, abych tento svůj text stáhl do osobního blogu, jak tomu bylo minule.

Emoce mých nicků. Nejmenuji nikoho, pouze anonymně cituji. I když věřím na potrefené husy, které se vždycky ozývají...

"Zblázni se závistí, anebo raději zalkni, co ty jsi vůbec, zač, autore:))). Mimochodem považovat Tajné dějiny jezuitů za seriózní pramen je to samé, jako považovat za seriózní pramen Tajné Protokoly mudrců Siónských, pakliže se bude chtít něco dozvědět o Židech...."

"Pár dalších zrůdiček autorova typu a založím si blog "o uvádění věcí na pravou míru" (bůhví, že budu mít stále spoustu námětů, neb lidská lenost a hloupost je nekonečná). Dělat z jezuitů žebravé mnichy může opravdu jen ignorant nebo demagog..."

"Pane Olsere, jste šiřitel bludů a propagandy á la Tribuna a Rudé právo.

Řád tovatyšstva Ježíšova (jesuitů) není a nikdy nebyl řádem žebravým ( jako františkáni,karmelitáni, kapucíni a.j. ), ale řádem klerickým, podobně jako piaristé, či theatini)...

Vámi citovaná kniha Tajné dějiny jezuitů, je komunistický pamflet, vydaný nakladatelstvím, s příznačným jménem ADONAI . Možná jste jeho podílníkem... Každopádně tento objemný konvolut se dnes prodává v levných knihách za 99,- Kč..."

Takže, nyní pravda: "Tajné dějiny jezuitů"...

...Připomeňme si napřed jezuitské učení o chudobě v Duchovních cvičeních třetího týdne (viz 2. kapitola), kde jsou popsány dvě vojenské korouhve z nichž jed-na má nápis ”pýcha, čest, bohatství” a druhá ”chudoba, hanba, pokora” a cvičenec je metodicky pochopitelně veden k tomu, aby si vybral chudobu, hanbu a pokoru...

Když byl ustanoven řád Tovaryšstva Ježíšova, skládali a skládají doposud jeho členové slib kromě jiného i o své chudobě. Také vydanou bulou Regimini militantis Ecclesiae byl řád tovaryšstva oficiálně veřejně prohlášen za řád žebravých mnichů...

Jezuité jsou řeholí, řádem a nikoli konkregací, jelikož veřejné sliby stoupenců řádu jsou sliby zároveň slavnostními a slavnými (Alighiero Tondi: Jezuité, str.98; Kánon 488)...

..."Tento žebravý řád nemůže mít stálé jmění a musí žít z darů a podpor věřících a z nejistých almužen, jak to potvrzuje papež Pius V. v bule Dum indefessae ze dne 7. července 1571..."

Podívejme, jaká byla činnost jezuitů v padesátých letech našeho století a jaká byla jejich majetková situace těsně před druhou světovou válkou: řád věnuje co největší péči tisku a školství. V roce 1939 mělo tovaryšstvo mimo misijní oblasti 15 univerzit, 421 vyšších a středních ústavů, na nichž učilo 3683 profesorů-jesuitů a v nichž se vzdělávalo 138 307 žáků.

V misiích bylo v roce 1938 dalších 15 institutů univerzitního typu (8 580 žáků), 169 středních škol (51 734 žáků), 95 průmyslových škol (4 499 žáků), 7 817 nižších škol (375 054 žáků), 25 tiskáren, 115 periodických časopisů.

Na vatikánské výstavě v roce 1936 bylo 1 112 periodických časopisů, z nichž 26 bylo věnováno všeobecně vzdělávacím otázkám, 152 vyšším oborům, 77 misiím, 261 kolejím tovarystva, 596 ideologické výchově v katolickém duchu.

V roce 1938 vydali jezuité 2 468 knih a brožur; přibližně stejný počet vydávají každoročně. Za čtyři století vydali jezuité téměř 120 000 svazků o teologii, asketice, literatuře, dějinách a vědě. Řád spravuje 21 astronomických observatoří a meteorologických stanic.

Tolik tedy "nevěrohodná komunistická propaganda" v citacích z pamfletu "Tajné dějiny jezuitů"...

A nyní o Protokolech sionských učenců:

Přímým impulsem pro jejich sepsání byla Napoleonova snaha o asimilaci Židů do francouzské společnosti, který v roce 1807 svolal novověký sanhedrin - schůzku rabínů a učených laiků, aby vyřešili sporné otázky halachy a Tóry.

Vznikla tak myšlenka židovských konspiračních teorií, kterou si vzala za své tajná ruská policie a jeden z ruských policistů, ústřední carský cenzor Mathieu Golovinskij, dostal za úkol, aby vymyslel dokument, který by se dal předložit caru Mikuláši II. jako důkaz o židovské hrozbě.

Golovinskij použil pro základ svého plagiátorství pamflet Maurice Jolyho Dialog v pekle mezi Machiavelem a Montesquieu z roku 1864, jenž císaři Napoleonovi III. připisuje ambice na ovládnutí světa. Golovinskij, inspirován I. sionistickým kongresem v Basileji v roce 1897, vymyslel tajnou konferenci židovských mudrců.

Car se nechal falzifikátem oklamat, dokonce na dokument připsal: „Hodnotná věc, ale nedá se prosadit špatnými prostředky.“ Čas Protokolů přišel až s revolucí v roce 1917, kdy se zejména ve Francii, Anglii, USA a Německu rozšířila legenda o židobolševismu.

A kdože byli ti židovští mudrcové? Samozřejmě, že jejich jména, přestože dodnes údajně hýbou naší planetou, neznáme. Mělo to být tři sta mužů, kteří se navzájem znali a volili své nástupce ze svého prostředí...

Také mám něco na srdci. Golovinskij a Hitler měli společné geny. Jejich vrcholná díla si totiž jsou nápadně podobná: Protokoly sionských mudrců i Mein Kampf. Paradoxně svým kontroverzním obsahem i účelem - zničt židovskou rasu.

Takže, vážení soudruzi, možná jsem svojí úctou k Židům a Izraeli schizofrenik, a vy svými báchorkami možná vyděsíte moji dětskou duši, ale ne můj rozum; ten zůstává pořád oběma nohama pevně na zemi...