Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Telepatie, globalizace a 777 miliard dolarů jako odškodnění

Začínám věřit na telepatii. Zrovna, když jsem přemítal, jak si poradit s komentářem o globálním zanedbávání dvou a půl miliardy chudáků, kteří si ročně vydělají míň, než čtyři stovky nejbohatších oligarchů světa, ozvala se mi kamarádka Mia z Německa.

A jelikož je to veselá kopa, počastovala mě vtipným bonmotem

Na světovém setkání hlav států všech kontinentů byl položen zásadní dotaz:

Řekněte čestně své svobodné mínění pro řešení nedostatku potravin ve zbytku světa.

A byl zmatek a Babylon. V Africe se nevědělo, co jsou to "potraviny", ve Východní Evropě zase neměli ponětí, co znamená slovo "čestně" a u sousedů v Západní Evropě byli na větvi ze slova "nedostatek".

V Číně vznikl problém, co je to "svobodné mínění" a v USA zase měli potíž s tím, co že je to "zbytek sveta"...

Připomnělo mi to pořádání Světové konference OSN o rasismu a xenofóbii v jihoafrickém přístavním městě Durbanu. Zejména Palestinci se dožadovali, aby do programu tohoto sumitu státníků 166 zemí a zástupců více než šesti tisíc nevládních organizací a hnutí byly rovněž body, týkající se sionismu jako rasistické ideologie.

Po dlouhém posuzování dospěla OSN v názoru, že sionismus a rasismus nelze srovnávat, což ale neznamená, že se o tomto problému v Durbanu nediskutovalo a to dosti vášnivě.

Bylo příznačné, že současná Jihoafrická republika a OSN nejsou s Izraelem právě v nejlepších vztazích. Vzruch způsobilo v roce 1970 rozhodnutí izraelského parlamentu přijmout zákon pod názvem: Koho považovat za Žida?

Okamžitě byla legislativa židovského státu přirovnána k rasistickým předpisům arijské rasy a antisemité volali, že se Židé považují za vyvolené nadlidi.

A bylo to přece Valné shromáždění OSN, které v roce 1975 přijalo na popud arabských zemí rezoluci označující sionismus jako vládní ideologii Izraele za formu rasismu a rasové diskriminace.

Navíc o rok později přijel na oficiální státní návštěvu Izraele premiér rasistické Jihoafrické republiky B. J. Vorster. Z příčin apartheidu v té době bojkotovaly JAR všechny země světa, kromě USA a Izraele, které s rasistickým jihem Afriky dokonce ve velkém obchodovaly.

A tak byl křesťanskou Světovou radou církví navržen bojkot ,,sionistického" zboží z židovských osad na obsazeném palestinském území a odsouzení tzv. islamofóbie jako jednu z forem neokolonialismu a rasové diskriminace.

Její autoři však opomenuli uvést, proč se celý svět bojí radikálního islámu, který má na svědomí tisíce mrtvých křesťanů, vyvražděných v Indonésii, Súdánu, Afghánistánu, Egyptě nebo na Filipínách.

Mlčeli rovněž o 11. září 2001 v USA a vyhnuli se též palestinskému terorismu a zákonům, které dodnes odsuzují v Íránu, Afghánistánu či v Malajsii k trestu smrti všechny, kdož šíří jiné než islámskou víru.

Největším šokem pro západní svět byl však požadavek odškodnění otroctví, který na jihoafrickém setkání zazněl.

"V dnešním světě je mnoho lidí, kteří jsou ponižováni a uráženi, protože nejsou bílí. Svět je rozdělený na dvě části . jedna je černá a chudá, druhá bílá a bohatá," řekl ve svém vystoupení nástupce Nelsona Mandely - prezident JAR Thabo Mbeki a navrhl, aby černoši dosáhli od svých bývalých kolonizátorů omluvy.

Jiní představitelé afrických států navíc požadovali odškodnění za otroctví svých prapředků ve výši neuvěřitelných 777 miliard dolarů...

Možná se svět alespoň zastyděl, když se na tzv. Darovací konferenci v Paříži rozhodl uvolnit jen pro Palestinu přes 7,5 miliardy USD. A nejvíc věnovala EU - 650 milionů, o něco míň USA a další země.

Afrika si teď musí myslet, že všichni jsou si rovni, ale někteří že jsou si rovnější...