Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Tragikomedie o deseti orgasmech za den a jedné bombě v autě

Kdysi jsem chodil k soudním přelíčením běžně jako novinář, dnes už tak činím pouze ve výjimečných případech a jen když jde skutečně o mimořádně ,vydařené´ kauzy. Trestný čin Rity Ševalové takovým případem byl...

Obhájce ex offo s tříletou praxí v občanskoprávních sporech se opíjel vidinou kariérního postupu, že zásluhou nízkého tabulkového stavu právníků v období dovolených dostal svou první násilnou trestní kauzu. Zjevně ho vzrušovalo, že hájil nevěrnou nymfomanku, obžalovanou z pokusu o vraždu, jelikož se rozhodla, že se zbaví jednou provždy svého muže a to časovanou bombou, kterou nastražila v jeho služebním vozidle.

Ex offo připomínal jen figurku supervisora pyramidového podvodu. Jako blazeovaný cvok si samolibě namlouval, že čte v myšlenkách své mandantky, jako v trhacím kalendáři a vroucně děkoval slepé bohyni spravedlnosti, že neměla dost financí, aby si právníka najala.

Vlastně by její rodina mohla dát potřebný obnos dohromady, ale kdo mohl v té hrozné chvíli vědět, zdali to ještě byla její rodina. Pokořenému a pochroumané tělo si léčícímu Hanzimu navíc připadalo nanejvýš hloupé, že by měl financovat vytáčky své skoro vražedkyně, i když její pokus ho zabít jí nevyšel. V otupělém traumatu pořád věřil v zázrak, že mu Rita řekne:

,,To přiznání jsem si vymyslela, abych tě naštvala; tu bombu na tebe nastražil úplně někdo jiný...”

V tom případě by bez váhání sáhl na své úspory a třeba dost hluboko, Ritu pořád svým způsobem miloval, jako dobrou matku svých dětí určitě. Měl ale příliš lítostivý a trapný pocit muže se zraněnou sebeúctou, než aby ze sebe dělal osla natřetí. Parohy mu nasazovala stoprocentně a ke všemu jako bisexuálka, odporněji než běžná šlapka.

Zázrak se však nekonal...

Hanzi tu Jobovu zvěst ,,oslavil” jedním nitroglycerinem pod jazyk a injekcí s nějakou sedativní chemií. Byl na smrt znavený a nejraději by celou tu zběsilou mašinérii zastavil a Ritě jen vynadal. Nějak by se snad srovnali. Bylo ale už pozdě na vše. Spravedlnost zaťala drápy a nemínila svou kořist pustit. Bomba uprostřed sídliště; čítankové obecné ohrožení.

,,Bylo to jednání v nepříčenosti, manžela jste nechtěla zabít, jen ho vystrašit a znemožnit!” přivlastnil si obhájce její línii obhajoby. ,,Není to vaše vina, že s ním to byla nuda, zatímco s jinými muži jste prožívala tak velkou slast, že jste se na ní stala tak závislá, že vás svedla i žena...”

Jako ex offo se mohl živit i předem prohranými kauzami, ale kdyby ho to postrčilo v kariéře, udělal by ze sebe třeba hermafrodita. Přesvědčil i Čechoameričanku Lauru Uhlar z místního sdružení feministek, aby pod heslem: Braňme se psychickému teroru mužů! zorganizovala petici na podporu jeho klientky.

Obžalovanou přivedli k soudu s kajícně trpitelským výrazem v blankytných nevyspaných očích, slušel jí přiléhavý granátový kostýmek se sukní do půlky pevných stehen. Bohatou blond hřívu si nechala splývat po zádech a připomínala urostlou grošovanou klisnu v zápřahu pohřebního kočáru. Předseda senátu byl rád, že ho osud v penzijním věku obdařil tak svůdnou obžalovanou a definitivně změkl.

,,Napřed byla neukojenost mé klientky, matky, jež chorobně miluje své děti, poté se projevilo její sexuální prahnutí a teprve následně přišel v zoufalství pokus o zločin z vášně!” řekl obhájce. ,,Kdyby si její muž plnil manželské povinnosti, nemusel hrozit rozvodem a ztrátou dětí,” nadechl se k emotivnímu projevu.

,,Neznám tak obětavou matku, jež by umírající dceři darovala svou krev a syna zachránila před zhoubnou rakovinou. Ne jejich otec, ale matka je vytrhla ze spárů smrti,” sbíral ex offo svým patosem kladné body za frontální útok na rozpaky soudců. ,,Je tak těžké si představit duševní stav ženy, která právě přišla o svou firmu, dobrou pověst, lásku svého muže a hrozilo jí, že ztratí i své děti...?”

Měl jasnou strategii; vytvořit v soudní síni dojem, že morální obžaloba je vedena proti Hanzi Ševalovi a ne jeho ženě, jenž mu sice podstrčila do auta bombu, ale jen proto, že bezmezně lpěla na svých dětech a strádala, jelikož trpěla hypersexualitou.

Snažil se děj přelíčení zdramatizovat, aby soudce překvalifikovali pokus o vraždu v ublížení na zdraví s těžkou ujmou. Vedl ho k tomu i závěr experta na výbušné mechanismy, jenž uvedl, že ten, kdo nastražil inkriminovanou nálož byl natolik fundovaný, že musel vědět, jak ji uložit, aby nezabila.

Vyučila se holičkou, absolvovala Policejní akademii, dělala taxíkářku, vdala se, tři roky strávila doma s dítětem, a než si otevřela kadeřnictví, zvládla itinerář posádky kamionu, připravující se na závod do Pekingu. Byla napůl policistka, viděla svět černobíle; jen právo a spravedlnost. Měla právo na své děti a na výkon spravedlnosti.

,,Na rozdíl od alkoholiků a toxikomanů však moje klientka nemohla svůj problém řešit tím, že předmět své závislosti na sexu prostě odstraní ze svého života, aby se ho jednou provždy vzdala,” nastínil ex offo příčiny.

,,Myslíte si, že tedy žena, co potřebuje deset orgasmů denně, je normální?” ztrapnil předseda senátu Ritu.

,,Zločin z vášně je jiný, než obyčejná vražda!” řekl obhájce a kdo znal proslulý opičí proces, věděl, kam ho zařadit.

,,Musíme si uvědomit, že klitoris Rity Ševalové obsahuje až devět tisíc nervových zakončení, proto je její klitorální stimulace mimořádná,” řekl soudní znalec a zvedl prst, aby následně šokoval slovy: ,,Přiznejme si; mužský penis má těchto zakončení jen asi tři tisíce...!”

Byl schopný intrikán; dokonale ošálil i ohromenou veřejnost, která nabyla přesvědčení, že za zločin Rity Ševalové opravdu může její hypersexualita s diagnozou F52.7, podmíněná sex-chromatinem, Baarovými tělísky, zvýšenou dráždivostí děložního svalstva, SHBG - globuliny a pohlavními sex hormons binding globulins.

,,Nymfomanie žen je mnohem frekventovanější jev, než satyriasis u mužů!” zdůraznil a dodal poučku: ,,Nadměrný sexuální pud se projevuje zejména koncem druhého decennia věku, nebo v rané dospělosti. Je-li hypersexualita sekundární při afektní poruše, má diagnostickou kategorii F30-F39, přichází-li v raných stadiích demence, jde o F00-F03...”

Soudní tribunál žasl a puritánský předseda senátu si v pauze přelíčení představoval sexuální reaktivní cyklus obžalované, včetně fáze vzrušení, orgasmu a involuce. Podvědomí mu zapátralo, jestli jeho úd obsahuje alespoň průměrné množství nervových zakončení a zdali není vhodné z etických důvodů vyloučit z procesu veřejnost.

,,Je třeba si uvědomit, že absolutní refrakterní fáze existuje pouze u mužů a jen ženy mají schopnost prožívat i několik bezprostředně za sebou následujících orgasmů,” zbystřil soudní znalec ještě víc pozornost škodolibé veřejnosti. ,,Rita Ševalová se své nevěry navíc dopustila v období své ovulace, v níž jsou ženy na rozdíl od neplodné fáze menstruačního cyklu vzrušivější a snadněji podléhají svodům...”

,,V jejím mozku se už při vizuálním styku s přitažlivým mužem vyvine značné množství hormonu dopaminu, způsobujícího přemíru slasti a blaha, což ovliní i vytvoření velké dávky adrenalínu, jenž zrychluje její srdeční činnost a prohlubuje dýchání,” doplnil vše ex offo, aby všichni v jednací síni měli pocit, že tím neodolatelným mužem je právě on.

,,Dochází k odkrvení zažívacího traktu, okysličená krev předává signály do nadledvinek a s estrogenem se přesunuje do genitálií a míst druhotných pohlavních znaků, tedy do tváře, rtů či ňader a bradavek...”

Mladý a nesmrtelný ex offo podnícen přítomností televizních kamer si ověřil, že národ chce mít povyražení na úkor čehokoli a novinářské hyeny že jsou schopny za honorář rozcupovat na kusy kohokoli.

,,Bylo také zcela jasně prokázáno, že moje klientka konala pod vlivem omamných látek,” nevynechal ve své závěrečné řeči ani ,břímě důkazu´. ,,Kromě toho, že požívala marihuanu a extazi, její organismus vyvíjel značné množství endorfinu jehož účinky se dají srovnat s působením morfinu, složkou heroinu.”

Těm, kteří ze slov těchto dvou rozumbradů skoro ničemu nerozuměli muselo stačit, že lechtivé soudní líčení nebylo přeloženo na dobu po dvaadvacáté hodině a že základem výjimečných orgasmů Rity Ševalové se staly informace z jejího centrálního nervového systému, vycházející ze stahů skvěle vyvinutého svalstva pánevního dna. Zkrátka, že v době svého opovrženíhodného činu byla nymfomankou, s vajíčky právě ovulačně putujícími do dělohy a že to její muž prostě trapně nezvládl...

,,Vášeň je variace strachu, který vzniká v mozkové amigdale. U mé klientky vyvolala extrémní pocit chorobných obav, že přijde o své děti. Zdrojem této fóbie byl manžel, který odhalil její milostná dobrodružství, začal ji citově vydírat, proto se bránila, jak se bránila,” vysvětlil si ex offo znalcův výklad po svém.

Soudnímu znalci se z obžalované podařilo udělat sexuálně zcela zmatenou a napůl nesvéprávnou bytost. Prokázal však, nebo spíš nikdo nedokázal jeho omyl, že nejde v žádném případě o psychopatku, nýbrž pouze o osobu s psychotickou poruchou, vyznačující se přechodnou neschopností rozeznávat emoce jiných lidí a udržovat informace z okolního světa v patřičné návaznosti.

,,Danajský dar žen svádět přivede je i muže do záhuby! prohlásil už král Herodes, když jeho dcera Salome za svůj první biblický striptýz požádala hlavu Jana Křtitele na zlatém podnosu,” řekl vznosně oplešatělý žalobce v závěrečné řeči, aby předčil exihibici svých justičních soků a registrované partnerky v soudní síni opět zuřily.

Předseda senátu si vše se zaujetím vyslechl, představil si hříšný tanec obžalované a po posouzení důkazů a svědeckých výpovědí konstatoval, že Rita Ševalová byla v době svého činu sice duševně mírně mimo, ale v podstatě při smyslech, aby si uvědomovala své nezákonné jednání.

Z její upřímné lítosti nad spáchaným činem a z odhodlání podřídit se odpovídající terapií udělal polehčující okolnost a bral to jako svou milostnou pozornost pro ni. Dodal, že nepředstavuje společenskou nebezpečnost a že její resocializace je možná.

Při čtení rozsudku byla Rita bledá jak stěna. Zbledla ještě víc, když slyšela verdikt.

Osm, let ve vězení s ostrahou za těžké ublížení na zdraví s trvalými následky...

Neodvolala se. Už měla té ostudy a ponížení dost... Věřila, že jí po čtyřech letech za dobré chování pustí na svobodu, navíc si už rok odseděla ve vyšetřovací vazbě...