Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Transfúze je hřích a smrt vstupenkou do ráje

Jezdím pravidelně kolem vítkovické ČEZ Arény, díla to totalitního ředitele VŽKG ing. Rudolfa Pešky, z níž v tomto období dovolených zmizely i reklamní poutače.

Jako vždycky o prázdninách. Hokej se ještě nehraje, umělci, kromě i v létě koncertujícího zpěváka Habery, jsou někde na plážích Tichomoří či jen moří a obří stadión pro více než deset tisíc sedících lidí nějak vydělávat musí.

Ale čím, provoz takového kolosu přece není za hubičku...?

Vrtalo mi to hlavou jen do okamžiku, kdy jsem překvapivě zaznamenal přeplněná parkoviště v okolí arény. A když jsem spatřil proudy vymóděných osob, dětí i důchodců, pochopil jsem.

Svědci Jehovovi měli opět svůj sjezd, jehož se zúčastnilo téměř 7000 věřících na oblastním sněmu pro Moravu a Slezsko. Program byl jako obvykle nabitý; od přednášek na duchovní témata, až po slavnostní a na sjezdech už tradiční křest nových věřících.

Při posledním sčítání lidu v ČR se k Jehovistům přihlásilo až 23 000 lidí. Stali se tak členy údajně čtvrté nejpočetnější církve. Na světě se ke Svědkům Jehovovým hlásí notně přes šest milionu lidí.

V USA vznikl v 19. století studijní kroužek ještě pod názvem Badatelé Bible, kteří očekávali brzký konec světa, tzv. Armagedon. Původně stanovovali jeho pevné datum. Dnes se odvolávají na slova svatého Matouše:

„O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn, ale pouze Otec..."

Pozoroval jsem ty slušně oblečené davy a napadlo mě, jestli mám něco konkrétního, co by mi na nich mělo vadit. Vím o jejich utrpení během holocaustu, kdy museli v koncentrácích, než skončili v plynu, nosit na svém vězeňském oděvu fialový trojúhelník...

Trochu mi přesto nějak intuitivně připomínají vlka v rouše beránčím. Asi proto, že každá současná vláda si je považuje, jelíikož jsou bezproblémoví a příkladně submisivní a konformní.

Jsou poslušní pacifisté, mají zakázáno stávkovat, bojovat se zbraní v ruce a jejich podíl na trestné činnosti je v podstatě nulový. Pokud nemyslíme porušení zákona jejich ostentativním odporem vůči transfúzi krve, dříve i proti očkování.

Účinně se však zatím brání i nálezu ústavního soudu:

„Ochrana zdraví a života dítěte, je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní...“

Darování krve je pro ně hřích a smrt naopak vstupenkou do ráje...

Uprostřed ČEZ Arény, obsazené do posledního místečka, byl natažen do tvaru podobnému kříži či písměnu "H" rudý koberec, vedle byl bazén, do něhož vstupovaly děti, mladí muži, dívky, ženy i staří lidé. Všichni se po křtícím ponoru do speciálně vydezifikované vody stali novými členy náboženské sekty Svědků Jehovových.

Připomněli mi svojí okázalostí a nepřirozenou snahou vypadat čistě, bezúhonně a poctivě členy jiné sekty - vyznavače Bahá’í víry, rozšířené už do 247 zemí a teritorií světa.

Počátky Bahá'í víry se datují rokem 1844, kdy si mladý a zřejmě notně bystrý perský kupec Bahá'u'lláh umanul, že je nutné očekávat příchod Božího Projevu. Ten měl údajně dát pokyn k jednotě všech ras, národů a etnik na zemi.

V Haifě mají bahaiové na hoře Karmel svůj exkluzivní chrám, pod nímž je železobetonových sedm pater pro knihovnu, která však může bez mrknutí oka sloužit i jako protiatomový kryt. Baháiové si to mohou dovolit; patří k nejbohatším sektám, když se odtrhli od své islámské šíjitské odnože.

Každý ze členů tohoto výběrového sdružení musí odevzdávat devatenáct procent ze svého platu na potřeby církve. Tak štědré muslimy si nedokáži představit...

Který stát by si takovou sektičku nevpustil na své území. Zvláště když je neškodná jako Svědci Jehovovi a ještě jako křesťané odvádějí nekřesťanské daně do státní kasičky.

Jen ta okázalost a virtuální dokonalost Jehovistů je mi podeřelá. Vymývání mozků jsme už tady jednou měli, ale to se za to vlastně tenkrát neplatilo pár milionů za nájem srocovacích prostor...

Ale pokrytci jsou i katolící; kdo z nich se drží Desatera a nekrade, nezesmilní a nazabíjí...? A ještě mnozí okrádají stát o sociálními dávky...

Takže Baháiové a Svědci Jehovovi, to je asi ta další neviditelná ruka trhu, co všecko hravě zařídí...