Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Běloši v USA omezují kouření; prý se nechtějí podobat se černochům...

V Česku dnes trpí rakovinou asi každý čtvrtý pacient, z toho každý druhý na následky asfaltem a nikotinem zničených plic, resp. kardiovaskulárních onemocnění. Ale i na zbývající šťastlivce jednou dojde; vztahuje se na ně totiž sarkastický bonmot, oplývající vážným mementem:

"Rakovinu máme všichni, jen někteří o tom ještě nevědí..."

Dnešní globalizovaný svět se dělí na dvě období: život před kouřením a život po kouření: Světáci a bohémové, invalidé a nebožtíci...

Běloši v USA mají zvláštní účinnou metodu na odvykání kuřáckým zlozvykům. Když jim zakázali Ku - klux - klan, berou si zášť vůči černých a barevným spoluobčanům po svém; přestávají kouřit, prý proto, že v Americe kouří a tedy se nevhodně chovají jen Afroameričané, co nejsou prostě "in"...

Jestli to ale nebude tím, že s vidinou hrozivé předpovědi statistiků, že v roce 2050 bude bělochů jen 18 procent z celkové populace nejen v Americe, si bílá menšina šetří zdraví a zlovolně jásá, když vidí kouřícího černocha, jak si tím zkracuje svůj život.

Ovšem bělochy stíhá další morová rána - obezita. Podle vědců se trend tloustnutí obyvatel Spojených států nezastaví - v roce 2015 budou trpět nadváhou celé tři čtvrtiny Američanů, v drtivé většině z řad bílých obyvatel, tedy cukrovka, hypertenze, infarkty a jiné kardiovaskulární choroby...

V Nizozemsku povolili kouření marihuany v restauracích, ovšem běda, pokud se v konopí prokáže v přimíchaný tabák. Jak je známo, Cannabis sativa nikotin neobahuje, pouze účinný tetrahydrocannabinol, pomáhající třeba nemocným s roztroušenou sklerozou, neboli sklerózou multiplex...

Izraelský Kneset nedávno schválil dodatek k Protikuřáckému zákonu, který definuje vojenské základny, věznice a policejní stanice jako „veřejné prostory“, které předpisům o zákazu kouření zatím nevěnovali příliš pozornosti.

Bezpečnostní složky budou nyní muset přijmout jasné předpisy k vynucování nových pravidel. Poslanec Joel Hason ze strany Kadima, který je autorem zákona, vysvětluje, že zákaz se bude týkat prostor jako jsou kavárny, kantýny a učebny.

Vojáci budou moci dále kouřit ve svých pokojích a otevřených prostranstvích. Vězni budou moci kouřit ve svých celách. Hason řekl, že návrh zákona sepsal poté, kdy obdržel stížnosti zaměstnanců, kteří si stěžovali na zdravotní problémy, které jim vznikly kvůli kouření jejich spolupracovníků.

Dodal, že po přijetí předchozí regulace možnosti kouření ve veřejných prostorech došlo v Izraeli k poklesu prodeje cigaret údajně o dvanáct procent.

Každý člověk je však jiný, o poslancích a senátorech to platí trojnásob. Jaroslav Kubera, senátor a primátor Teplic v Čechách, je toho zářným příkladem.

Tragické číslo, že ročně nás na následky cigaretového kouře s nikotinem zemře kolem sta tisíc, by nejradši bral jako výmysl zaujatých statistiků a ideologickou diverzi "protikuřáckých agresorů"...

Možná si jednou připomene svoji proletářskou minulost a vyhlásí: Kuřáci všech zemí, spojte se!

,,Dneska nám zakážou kouření a zítra někdo přijde s tím, že vypít deset piv denně je nesmysl. Nebo proč vlastně souložit, když to není za účelem zplození potomka. Teď se tomu smějeme, ale jenom do chvíle, než se z toho zrodí nový totalitní režim,“ zní verbální perla pana Kubery, jak se s ní svěřil nejmenovanému bulváru.

Vedení Sněmovny ale rozhodně ve foyeru kuřáky nestrpí, cigareta je zde věc nepředstavitelná. A tak se Kubera vybavil elektronickou cigaretou, ze které mocně popotahoval. Neznamená to ovšem, že by přesedlal z klasických cigaret. „Elektronická cigareta je vhodná například při cestování lodí, letadlem nebo do Sněmovny,“ vtipkoval.

Kubera neváhal elektronickou cigaretu rozebrat a uspořádal pro novinře a kolemstojící senátorské kolegy malou přednášku, jak vlastně toto zařízení funguje. Nejdůležitější částí pro kuřáky je přitom zásobník s nikotinem, který je zahříván a jeho výpary pak kuřák vdechuje.

Jsem na kuřáky ras, hlavně ale na kuřačky. Cigaret. Když spatřím matku v pokročilém stádiu těhotenství, jak si připaluje jednu cigaretu od druhé, mám sto chutí na ni podat žalobu pro trestný čin úmyslného ublížení na zdraví s těžkou újmou. Není tento úmyslný zločin na embryu a plodu dítěte horší, než všechny jiné způsoby křiváctví?

Trochu mi to přípomíná Nerudu, jehož rodiče měli trafiku "U dvou Slunců", i jeho povídku z těch Malostranských: "Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku". Pan Vorel byl krupař a jelikož kouřil od rána do večera, jeho krámek i mouka, kterou nabízel, tak načichly tabákovým odérem, že u něho lidé přestali nakupovat a pan Vorel se ze strachu z bankrotu oběsil.

Paragrafů na ochranu zdraví je spousta. Třeba ohrožení pod vlivem návykové látky upravené v § 201 trestního zákona.

V odstavci d) tohoto paragrafu se říká: ...způsobí-li někdo takovým činem, byť i z nedbalosti, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Myslím si však, že na těhotné a na nikotinu či alkoholu závislé ženy, by se měl vztahovat § 224 trestního zákona, v němž se praví: Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Těžkou újmu na zdraví vymezuje § 89 odst. 7 trestního zákona. Rozumí se jí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví míněno zmrzačení, ochromení údu, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy, které velmi citelně zasahují celou osobnost postiženého nebo delší dobu trvající porucha zdraví...

Tresty za tato pochybení se již pohybují v odnětí svobody až do deseti let... V Česku, v Jihoafrické republice je v tom poněkud Babylon...

,,Cigarety si klidně vezmi sebou. Tady se v dole kromě několika vyhrazených prostorů legálně kouří. Není tady jako u nás za cigaretku v rubání deset roků za obecné ohrožení," směje se při našem fárání do hlubin pod buší kamarád Jarda a strká si do fáraček Marlbora.

,,Vedení Rustenburg Platinum Mines chtělo kouření zakázat, aby mohlo důl Frank přepsat na levnější pojištění. Dokonce to provedli, ale brzy museli tento zákaz zrušit. Černí horníci totiž kouří dachu, což je africká marihuána. A bez tohoto dopinku pracovali s mnohem menší efektivností..."

Důl Frank má přes dva a půl tisíce zaměstnanců, z toho je pouze něco přes stovka bělochů, kteří tvoří vedení podniku a jeho techniky.

Takže, Češi mají dvě možnosti, jak přestat kouřit, nebo jak se nenechat v kouření nikotinových výrobků omezovat, Buď se vystěhovat do USA, hned jak zruší víza, nebo do JAR a přihlásit se tam na brigádu do hornictví...