Břetislav Olšer - spisovatel, oficiální stránky

Břetislav Olšer, Blog
En Face
Slovník cizích slov
Zdarma

Vyhozené miliardy a zlý sen zvaný ostravské laguny...?

Včera se uskutečnil již desátý kontrolní den na lagunách bývalého podniku Ostramo. Mezi účasníky byl také Jiří Jezerský, jako zástupce obvodu Mariánské Hory a Hulváky, k němuž ropné vředy katastrálně patří.

Zásadní rozčarování pro všechny přítomné znamenalo rozhodnutí Bursíkova ministerstva životního prostředí radikálně změnit již realizovaný projekt výroby alternativního paliva a nahradit ho, což je přání Prahy, tzv. spoluspalováním, to je společné spalování kalů s jiným odpadem...

"Za předpokladu výroby a spalování asi 350 000 tun alternativního paliva lze dodržet termín sanace lagun do konce roku 2010. V případě tzv. spoluspalování bude tento proces až o dvě miliardy korun dražší a skončí nejdříve v roce 2015," říká Jiří Jezerský. "Znamenalo by to vozit kaly třeba do Tramtarie, což také není zadarmo, naopak..."

Jako laguny je souhrnně označován skládkový areál o ploše několika hektarů, který se nachází v blízkosti rafinérie Ostramo–Vlček a spol. Pro neznalé poměrů Ostravy lze je obrazně umístit mezi Novou Ves a Přívoz.

Představte si tisíce a tisíce kubíků husté, páchnoucí a po čertech jedovaté břečky, která hyzdí tuto část Ostravy. Poetický název kaguny se k nim vůbec nehodí. Jejich složení by mohlo jako geny charakterizovat vše, co se v ocelovém srdci střední Evropy vytěžilo, spláchlo,vytavilo a jako zbytky po upotřebení odhodilo. Uprostřed třetího, co do velikosti, města republiky.

Byly do nich ukládány, tedy vypouštěny či vhazovány bez jakékoli regulace, veškeré kapalné i tuhé odpady z provozu rafinerie olejů i další odpady minimálně od druhé světové války. Možná ještě dříve.

Mohly by být třeba v Praze? Mohly, ale pouze výhradně jako virtuální realita, jelikož prakticky by k tomu nikdy vlivem silného a mocného pragocentrismu nemohlo dojít.

Každý politik Ostravy, který se ve volbách ucházel o funkce zastupitele, poslance či senátora, prohlašoval, že likvidace smrtonosných lagun je jeho prioritou. Politici přicházejí a odcházejí, laguny však dál svým smradem a jedy otravují ovzduší i spodní vody Ostravy ...

Když zastupitel obvodu Mariánských Hor a Hulvák Petr Wolf kandidoval v roce 2006 až z osmého místa kandidátky ČSSD na poslance, měl jasné priority, samořejmě také bezprecentní konec lagun.

"V případě svého úspěchu ve volbách bych nechtěl žít v Praze, ale stále dojíždět do Ostravy, mimo jiné proto, že tu máme pod okny ropné laguny po podniku Ostramo a mým cílem je prosadit jejich co nejrychlejší sanaci a rekultivaci. Rád si osobně pohlídám, kdy na jejich ploše vyroste upravené místo, třeba i pro sport a odpočinek..."

Řekl docent Petr Wolf před volbami pro jedny noviny. Plány s resekcí karcinogenních vředů byly velkolepé a potenciální voliči, co bydlí na Fifejdách, je mají na dosah. Vždyť byl vysokoškolským pedagogem, věděl co na lidi působí a také byl vládním zmocněncem pro revitalizaci Moravskoslezského kraje.

Stal se i členem pracovní komise pro průmyslovou politiku ČSSD a snad stále je i členem vědecké rady ministra životního prostředí. Věděl, že v roce 2003 byla vyhlášena veřejná zakázka na energetické využití odpadů z lagun spálením jako alternativní palivo, věděl že v roce 2005 byl zpracován Realizační projekt, který byl Ministerstvem pro životní prostředí schváleném v plném rozsahu a bez připomínek. Tak proč neslíbit?

Testy expertů dokázaly, že vytěžený obsah lagun, tak zvané gudrony smíchané s prachovým uhlím a neutralizačním činidlem, přidávané v množství do 10 % k elektrárenskému uhlí v konvenční černouhelné elektrárně, vůbec neškodí spalovacímu procesu ani ovzduší.

Instituce, které posuzovaly toto palivo, nazvané TPS - NOLO 1, zjistily, že vyhovuje požadavkům zákona, zejména z hlediska měřených plynných emisí...

Jako vždy má tato mince lagun svůj rub i líc.

Protistrana tvrdí, že provedení pouhé neutralizace převážně „kyselého“ obsahu lagun vápnem nezmění karcinogenní charakter látek obsažených v nebezpečných odpadech (NO) v lagunách, a následná příprava tzv. „alternativního paliva“ pouhým smíšením NO s práškovým uhlím je zavádějící a nebezpečná z hlediska ochrany životního prostředí (navíc dle zákona č. 185/2001 Sb. je ředění NO zakázáno).

Záměr spalovat takto upravený NO v klasických ohništích parních generátorů, například v Elektrárně Dětmarovice, se z uvedeného pohledu prý jeví zvlášť nevhodný, neboť kotle uvedené elektrárny nejsou vybaveny potřebným zařízením pro čištění spalin vzniklých spalováním NO.

Dokonce nejsou údajně vybaveny ani základním zařízením pro čištění spalin, jež je obvykle používáno u energetických kotlů, neboť nemají realizováno ani odsíření spalin. Přitom u odpadů z lagun lze zvýšený obsah síry očekávat...

Možná i pro to všechno si MŽP, to je Bursík a spol., postavilo hlavu. V poločase začalo hrát místo fotbalu odbíjenou a všechno je jinak….

Kontrolní den byl jako vždy perfekně připravený, experti si šli čuchnout na místo činu a ve vzduchu zůstala viset řečnická otázka Jiřího Jezerského:

"Můžete nám dát telefonní číslo na zodpovědného úředníka ministerstva životního prostředí, aby nám poradil, co dělat proti tomu, abychom dál necítili ten šílený smrad z lagun...?

Praha přece jako vždy tu blbou udřenou Ostravu ráda vyškolí...